Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥΣτο Κολχικό την Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 20:00 συνήλθε το Δ.Σ. του
Α.Π.Σ. «Κεραυνός Κολχικού» στα γραφεία του συλλόγου.

Θέμα: «Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα να καλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μελών του συλλόγου. Αποφασίζει ομόφωνα να τοιχοκολλήσει
ανακοινώσεις σε εμφανή σημεία.
Επιπροσθέτως, αποφασίζει ομόφωνα η έκτακτη Γενική Συνέλευση να γίνει
την Κυριακή 14/6/2015 και ώρα 20:00 στα γραφεία του συλλόγου με τα
εξής θέματα:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2) Έγκριση λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
3) Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου 2014-2015.
4) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών
5) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της
εξελεγκτικής επιτροπής.
6) Προτάσεις μελών.

Σε περίπτωση μη επιτευχθείσης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί εκ νέου, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη Κυριακή 21
Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Σε αυτή την περίπτωση, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως
του αριθμού των παρόντων μελών.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου