Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α1 ΚΑΙ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016Τα σωματεία της Α1 και Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο της περ. 2015 – 2016 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015. 

Τα σωματεία οφείλουν να συνοδεύουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους απαραίτητα και από το «συνοποσχετικό διαιτησίας/δήλωση σωματείου», το οποίο θα φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική αρχή ή Κ.Ε Π..

Υπενθυμίζεται στα σωματεία της Β΄ και της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ότι πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο της περιόδου 2015-2016 μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015, οι οποίες θα συνοδεύονται απαραίτητα από το «συνοποσχετικό διαιτησίας/δήλωση σωματείου», το οποίο θα φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική αρχή ή Κ.Ε.Π..
Το έντυπο των δηλώσεων συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της περ. 2015 – 2016 καθώς και το ειδικό έντυπο «συνοποσχετικό διαιτησίας/δήλωση σωματείου» έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. (www.epsm.gr).


www.stathis1963.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου