Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Δεν παίζουμε που δεν παίζουμε δεν πάμε για κάνα ψάρεμα...? Λίγα λόγια για τον Αξιό Ποταμό... ( vardar river )


Από εδώ πηγάζει ο Αξιός ( Vardar Ποταμός ) κοντά στη τεχνητή λίμνη του Αγίου Νικολάου και στο όρος Σκάρδος στα Σλαβοαλβανικά σύνορα... Ο Αξιός διασχίζει 15 πόλεις μέσα στο κρατίδιο των Σλάβων και την πρωτεύουσα Σκόπια. Στην Μακεδονία μπαίνει από το Δήμο Παιονίας και διασχίζει όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στον 5 αιώνα π.Χ. οι εκβολές του ήταν στη Χαλάστρα - Ανατολικό όπου ενωνόταν με τη Λίμνη του Λουδία και το Θερμαϊκό....

From here stems the Axios (Vardar River) near the artificial lake of Agios Nikolaos andŠar Mountains in Slavoalvanika borders ... The Axios runs through 15 cities in the Land of the Slavs and the capital Skopje. In Macedonia comes from Paionia and crossesthroughout Central Macedonia. In the 5 century BC the mouth was in Halastra - East where it joins Lake Loudias and Thermaikos ....

Од тука произлегува реката Аксиос (Вардар) во близина на вештачкото езеро Агиос Николаос и Шар Планина во Slavoalvanika граници ... На Вардар тече низ 15 градови во земјата на Словените и на град Скопје. Во Македонија доаѓа од Пајонија и поминува низ Централна Македонија. Во 5 век п.н.е. устата беше во Halastra - Исток, каде се приклучува Езеро Loudias и Thermaikos ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου